Logo Beveland Zonwering

Algemene voorwaarden Beveland Zonwering

Algemene Voorwaarden
www.bevelandzonwering.nl is eigendom van en wordt beheerd door Conqua
Creative (“wij”, “onze” of “ons”). Deze algemene voorwaarden (“Algemene
Voorwaarden”) bevatten de regels voor het gebruik van de website
www.bevelandzonwering.nl en de door haar geleverde diensten (de
“Website”).

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je de website
gebruikt. Door de website te gebruiken, ga je ermee akkoord deze
algemene voorwaarden na te leven en eraan gebonden te zijn. Als je niet
akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je de website niet gebruiken. Ons
privacybeleid beschrijft de voorwaarden waarop we alle persoonlijke
informatie verwerken die we van je verzamelen of die je aan ons
verstrekt. Door de website te gebruiken, stem je in met een dergelijke
verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens juist
zijn.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN EN DEZE WEBSITE

We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.
Dergelijke herziene voorwaarden zijn van toepassing op de website vanaf
de publicatiedatum. Controleer deze algemene voorwaarden elke keer dat
je de website wilt gebruiken, om er zeker van te zijn dat je de algemene
voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. We kunnen de
website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in de
behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te
geven. We zullen proberen om je op de hoogte te brengen van belangrijke
wijzigingen.

SCHORSING OF INTREKKING VAN DE WEBSITE
De website wordt gratis ter beschikking gesteld. We garanderen niet dat
de website of de inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal
zijn. We kunnen de beschikbaarheid van de gehele of een deel van de
website opschorten of intrekken om zakelijke en operationele redenen. We
zullen proberen je redelijkerwijs op de hoogte te stellen van een
schorsing of intrekking. Je bent er ook verantwoordelijk voor te zorgen
dat alle personen die via jouw internetverbinding toegang hebben tot de
Website, op de hoogte zijn van deze Algemene voorwaarden en dat ze deze
naleven.


GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Je mag de website en de inhoud ervan alleen gebruiken voor je eigen
persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Je mag geen enkel deel van de
inhoud op de website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder
hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben
verkregen. Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele
eigendomsrechten op de website en in het materiaal dat erop is
gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door
auteursrechtwetten en -verdragen. Al dergelijke rechten zijn
voorbehouden. Tenzij je de relevante rechten op het materiaal bezit of
beheert, mag je (i) materiaal van onze website niet opnieuw publiceren
(inclusief herpublicatie op andere websites); (ii) materiaal van onze
website verkopen, verhuren of in sublicentie geven; (iii) materiaal van
onze website te gebruiken voor commerciële doeleinden; of (iv) materiaal
van onze website opnieuw verspreiden; (v) andere acties uitvoeren die
verboden zijn door copyright- en handelsmerkwetten. Neem bij twijfel
over deze regels contact met ons op via het e-mailadres die op de
website worden vermeld.

DISCLAIMERS
Deze website en zijn faciliteiten, links naar websites van derden en al
het materiaal en de inhoud worden geleverd “zoals het is” en “zoals
beschikbaar” en het gebruik is op eigen risico. Je begrijpt in het
bijzonder dat: Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de
toepasselijke wetgeving. Wij zijn geen zonweringsmontagebedrijf /-verkoper
/-service. Door middel van deze website proberen wij partijen bij elkaar te brengen.
We onderschrijven het gebruik van software voor onwettige middelen niet.
Je moet ervoor zorgen dat je je aan alle toepasselijke wetten en
servicevoorwaarden houdt wanneer je software gebruikt. Je mag niet
vertrouwen op inhoud die op de website wordt gepresenteerd: de inhoud op
de website is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet
bedoeld als technisch, financieel of juridisch advies of enig ander
soort advies waarop je moet vertrouwen. In het bijzonder vormt het geen
uitnodiging of autorisatie om de informatie te gebruiken voor
onwettige doeleinden, noch vormt het juridisch advies over de
rechtmatigheid van het gebruik ervan voor een bepaald doel. Voordat je
actie onderneemt of onthoudt van enige actie op basis van de inhoud op
de Website, moet je: (i) controleren of de relevante informatie
aan je specifieke behoeften voldoet, (ii) de algemene voorwaarden die op
die service van toepassing zijn lezen. Als je niet zeker bent van een
van beide, raden we je aan contact op te nemen met de relevante
leverancier of professionial of gespecialiseerd advies in te winnen.
Informatie op de website kan onvolledig of verouderd zijn: hoewel we
redelijke inspanningen leveren om de informatie op de website bij te
werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of
impliciet, dat de inhoud op de website accuraat, volledig of actueel. We
zijn niet verplicht om informatie op de website bij te werken en raden
je altijd aan de website van een leverancier te controleren
voordat je goederen of diensten koopt. Deze website bevat niet alle
informatie en elk beschikbaar aanbod. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we linken: Waar de website
links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links
uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet
worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte
websites of informatie die je van hen kunt verkrijgen. We hebben geen
controle over de inhoud van die sites of bronnen.

Disclaimer voor advertenties: Bevelandzonwering.nl is een mede door
leadverkoop ondersteunde website. Om dit een gratis bron te houden,
gebruiken we links die ons compensatie bieden om je door te verwijzen
naar producten en -diensten van partners, die eventueel worden
vergoed voor bepaalde providers. Leeftijdsbeperking: je moet minimaal 18
jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door de website te gebruiken
en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart en garandeer
je dat je ten minste 18 jaar oud bent.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd om onze
aansprakelijkheid jegens jou uit te sluiten of op enigerlei wijze te
beperken wanneer dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid
voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid
of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor
fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. We sluiten alle
impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden
die van toepassing kunnen zijn op de website of enige inhoud erop uit,
we zijn niet aansprakelijk jegens jou voor verlies of schade, hetzij in
contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van
wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, ontstaan
​​onder of in verband met i) gebruik van of onvermogen om de website te
gebruiken of ii) gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op de
website wordt weergegeven. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk
voor enige indirecte gevolgschade of schade. WIJ ZIJN NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN JE MAG ZE NIET INTRODUCEREN!

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de website vrij is van bugs,
fouten, virussen en andere malware, kunnen we niet garanderen dat dit
het geval zal zijn. Je bent verantwoordelijk voor het configureren van
je informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te
krijgen tot onze site. Je moet je eigen antivirussoftware gebruiken. Je
mag de website niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden,
wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat
schadelijk of technologisch schadelijk is. Je mag niet proberen toegang
te krijgen tot de server waarop de website is opgeslagen of tot een
server, computer of database die is verbonden met de website. Je mag de
website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een
gedistribueerde denial-of-service-aanval. We zullen een dergelijke
inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen
met die autoriteiten samenwerken door je identiteit aan hen bekend te
maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, vervalt je recht om de
website te gebruiken onmiddellijk.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Op deze voorwaarden, hun onderwerp en hun vorming is Nederlands recht
van toepassing. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor
geschillen of zaken die verband houden met de website.

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2021
Algemene voorwaardenColofon
Copyright 2022 Conqua Creative | Alle rechten voorbehouden
studio Zeestorm